De Bleek in Montfoort

Montfoort is een van die gemeenten in het groene hart waar lang nauwelijks gebouwd mocht worden, maar daar komt nu verandering in.