Voortgang Sportlaan 67 Driebergen

Zoals we eerder schreven loopt er sinds maart 2023 een bezwaarprocedure bij de Raad van State: over het vaststellen van het bestemmingsplan op 29 september 2022. Die bezwaarprocedure is nog steeds niet afgerond, ondanks dat deze versneld zou moeten worden doorlopen. Meer weten?

Wooncoöperaties & de Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht organiseerde een avond in april om groepen te helpen een eigen wooncoöperatie op te starten. De avond werd geopend door wethouder Dennis de Vries die aangaf meer aandacht te willen geven aan particuliere groepen die een stukje grond willen bewonen, met het doel een hoger woongenot, een sterkere buurt en de macht …

Bezwaar Sportlaan 67

Het definitief worden van het bestemmingsplan voor de Sportlaan 67 in Driebergen is met ten minste 26 weken uitgesteld.

De Bleek in Montfoort

Montfoort is een van die gemeenten in het groene hart waar lang nauwelijks gebouwd mocht worden, maar daar komt nu verandering in.

Bezoek aan Soesterhof

Recentelijk zijn we op bezoek geweest bij het CPO project Soesterhof in Amersfoort: een schitterend project gelegen direct achter station Amersfoort dat recentelijk is opgeleverd.

Succes bij Utrechtse Heuvelrug

Sinds een tijdje kijken we met interesse naar de toekomstige bouwlocatie Sportlaan 67 in Driebergen. Dit is een mooie locatie aan de rand van het bos waar volgens de plannen 44 woningen gebouwd moeten gaan worden.

Eerste nieuwsbrief: introductie

Wil je wat meer weten over ons en onze vorderingen, abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je kunt onze eerste nieuwsbrief teruglezen, waarin we ook ons ontstaan beschrijven.

Wij klikken enorm goed…

Sonja en Renske werden voor de Buren rubriek van het AD geïnterviewd. Lees het artikel hier integraal terug.