Bezwaar Sportlaan 67

Het definitief worden van het bestemmingsplan voor de Sportlaan 67 in Driebergen is met ten minste 26 weken uitgesteld.

Omwonenden hebben eind 2022 procedureel bezwaar aangetekend bij de Raad van State, en deze heeft het bezwaar ontvankelijk verklaard. De gemeente heeft eind februari een verweerschrift ingediend en de Raad heeft nu 26 weken de tijd om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het oordeel wordt ongeveer in September verwacht.