De Bleek in Montfoort

Montfoort is een van die gemeenten in het groene hart waar lang nauwelijks gebouwd mocht worden, maar daar komt nu verandering in.

Vanaf de jaren 90 bouwen we het liefst grote wijken, denk aan vinex locaties als Amersfoort Vathorst, Utrecht Leidsche Rijn en Amsterdam IJburg. Zo kunnen veel woningen in een relatief kort tijdsbestek worden opgeleverd, het platteland worden ontzien en ingezet worden op goed openbaar vervoer.

Nu duidelijk is dat we alleen met grote locaties voor nieuwbouw de krapte op de woningmarkt niet kunnen oplossen, en zeker niet behoefte om een levendige en gevarieerde leefomgeving te creëren, worden de restricties rondom oude kernen de afgelopen jaren langzaamaan versoepeld.

Montfoort is een oud kasteelstadje met een aantal modernere wijken eromheen. Een probleem voor veel kleinere plaatsen is dat ze snel vergrijzen en Montfoort is geen uitzondering. Al vele jaren komen er geen woningen bij. Een probleem voor middenstanders en een divers verenigingsleven.

Gelukkig zijn er nu 4 locaties aangewezen om nieuwe woningen te gaan bouwen, en het grootste hiervan is De Bleek gelegen aan de zuidwestkant van Montfoort. De voorlopige plannen voor deze locatie zijn ook voor Buurzaam interessant omdat er ook ruimte moet komen voor CPO’s, al blijft op dit moment onduidelijk om hoeveel ruimte dit gaat.

De website Wonen in de Bleek geeft een goed beeld van de plannen en de voortgang.

Op de hoogte blijven van deze locatie?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
(verzonden 2-6 keer jaar)