Al in het prille begin van Buurzaam hebben we ons verdiept in CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Want wil je met anderen zelf een buurtje bouwen, dan rijst al gauw de vraag: hoe doe je dat?

Het ontstaan van Buurzaam

De coronatijd heeft tal van mensen aan het denken gezet. Wij, Renske en Sonja, werden letterlijk stilgezet. Samen hebben we veel gewandeld en zo werd een zaadje gepland van ‘meer willen betekenen voor anderen’ en ‘meer in contact staan met de natuur’. Dit was thuis natuurlijk ook al eens besproken, dus al snel haakten ook de mannen Dennis en Jeroen aan bij de gesprekken over verhuizen en duurzaam bouwen. Daarna besloten we om onze droom verder uit te werken. Het idee meer te willen betekenen voor anderen vormde de basis voor het willen starten van een woongemeenschap. Via een collega van Sonja kwamen we terecht bij KilimanjaroWonen en na een aantal gesprekken was het duidelijk, dit is wat we willen en hier willen we voor gaan!

Van droom naar initiatiefgroep naar CPO

Terwijl onze droom steeds duidelijkere vormen kreeg adviseerde onze CPO begeleider van KilimanjaroWonen om een derde huishouden te zoeken en een initiatiefgroep te vormen. Met zijn zessen is het namelijk makkelijker de taken die komen kijken bij het oprichten van een CPO te verdelen en de kar te trekken. Via vrienden kwamen Michiel en Dionne op ons pad en we hadden zo’ een’n mooie klik met elkaar, dat zij besloten aan te haken bij Buurzaam. Een initiatiefgroep bestaat uit minimaal drie personen die een gezamenlijk doel hebben. Soms is dat een specifieke locatie, soms een gezamenlijke woonvisie. De initiatiefgroep sluit een intentieovereenkomst met een CPO begeleider, voor ons is dat KilimanjaroWonen. Daarna zet deze begeleider zich actief in om het woonproject van de grond te krijgen dat aan de wensen van de initiatiefgroep voldoet. Pas als er zicht is op een geschikte locatie of zodra je met gemeenten het proces begint van het oprichten van een woonproject, is het belangrijk dat je een CPO gaat vormen.

Betrokkenheid en medezeggenschap

Iedere particulier kan (in theorie) samen met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat hij wenst. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een constructie die ervoor zorgt dat deze toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners als groep namelijk zelf de projectontwikkelaar. Om een CPO te vormen moet je eerst een vereniging of stichting oprichten bij een notaris. De vereniging of stichting geeft alle leden evenveel stemrecht, zodat beslissingen democratisch genomen kunnen worden. Deze vereniging zonder winstoogmerk heeft als doel gezamenlijk koopwoningen door nieuwbouw of herstructurering te realiseren. Zo zijn de toekomstige bewoners vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen ze invloed uitoefenen op wat er gebouwd wordt. Buurzaam werd officieel een vereniging in juni 2021.

Het resultaat

Het resultaat is een straat, wijk of woongroep met meer variëteit, die goed past bij wat de bewoners willen terugzien in hun leefomgeving en een hogere bewoner tevredenheid. De vereniging treedt op als opdrachtgever voor de ontwikkeling van een project met woningen en/of werkruimtes voor de leden. Zij kiezen samen een architect en aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen die aan de meeste en belangrijkste individuele wensen voldoen.

CPO is …

  • Samen, zelf de baas zijn
  • Woningen bouwen tegen kostprijs
  • De kosten en de zorgen van het samen bouwen delen
  • Samen een buurtje bouwen, nog voor de eerste steen gelegd is
  • Geen standaardwoning maar een woning op maat

En daarmee is CPO… onze droom!