Succes bij Utrechtse Heuvelrug

Sinds een tijdje kijken we met interesse naar de toekomstige bouwlocatie Sportlaan 67 in Driebergen. Dit is een mooie locatie aan de rand van het bos waar volgens de plannen 44 woningen gebouwd moeten gaan worden.

Rond de locatie woedt al jaren een stevige discussie en de bewoners van de Sportlaan delen met regelmaat hun ongenoegen over de plannen. Voor hen zijn de 44 nieuw te bouwen woningen een doorn in het oog die het bestaande verkeers- en parkeerprobleem vergroot en het groene karakter van de buurt aantast.

En omdat de gemeente altijd heeft ingezet op een zo hoog mogelijke opbrengst van de locatie, staan partijen die er echt wat moois van willen maken eigenlijk bij voorbaat al buitenspel. Want stel je weinig eisen, des te goedkoper een projectontwikkelaar kan bouwen, en des te hoger de prijs die ze bereid is te betalen met behoud van winst.

Maar mede door suggesties van Buurzaam en andere geïnteresseerde clubs heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 29 september 2022 haar koers gewijzigd: een motie van Niels Geelkerken (D66) is aangenomen waarin de raad wordt gevraagd bij aanbesteding kwalitatieve eisen op te nemen die zwaarder zullen wegen dan de hoogte van de opbrengst. Kern van de motie: stuur op kleinere huizen, autoluw bouwen en zoveel mogelijk groen.

Zo maken CPO’s als de onze — die niet op winst maar welzijn uitzijn, en daarmee op de lange termijn veel meer waarde toevoegen — een veel grotere een kans.

Op de hoogte blijven van onze vorderingen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
(verzonden 2-6 keer jaar)