Voortgang Sportlaan 67 Driebergen

Zoals we eerder schreven loopt er sinds maart 2023 een bezwaarprocedure bij de Raad van State: over het vaststellen van het bestemmingsplan op 29 september 2022. Die bezwaarprocedure is nog steeds niet afgerond, ondanks dat deze versneld zou moeten worden doorlopen.

Meer weten?